top of page

Loopbaancoaching

Loopbaanbegeleiding is bij uitstek bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan begeleiding bij het maken van een keuze op het gebied van werk en loopbaan. Tijdens een loopbaantraject worden er opdrachten gemaakt die ondersteunen bij het bepalen van een passend loopbaanperspectief. Je krijgt meer inzicht in je eigen persoon, je kwaliteiten, je interesses en hoe en waar dat aansluit op de arbeidsmarkt.

Prima coaching gaat samen met jou op zoek naar de antwoorden op onderstaande vragen:

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

en

Wat voor soort werk past bij mij? Waar vind ik dat en hoe kom ik daar?

Het loopbaantraject start eerst met een uitgebreide intake waarin wordt besproken wat je tot nu toe hebt gedaan

en wat je verwachtingen zijn. In het intakegesprek komen we tot een concrete loopbaanvraag.

In de daaropvolgende gesprekken gaan we aan de hand van je loopbaanvraag op zoek naar de antwoorden op bovenstaande vragen.

We doen dit onder andere met behulp van tests of werkvormen. We kijken eerst naar het verleden. We kijken bijvoorbeeld naar wat je als kind deed en welke talenten in het verleden zichtbaar waren. Dit geeft een belangrijk inzicht in wie je bent, waar je goed in bent en wat je motiveert. Valkuilen of emoties die je in het verleden belemmerden binnen je loopbaan en die in je huidige situatie nog een rol spelen, komen ook aan bod. Vanuit het verleden gaan we over naar het heden en de toekomst. Wat wil je en wat kan je?  We bespreken o.a. ook je drijfveren en je loopbaanwaarden. Vanuit al deze informatie maken we een vertaalslag naar mogelijke beroepen.

 

Tijdsduur loopbaanbegeleidingstraject:

Een loopbaantraject omvat een intakegesprek en 4 tot 6 vervolggesprekken. Voor de vervolggesprekken maak je huiswerkopdrachten die een paar dagen voor het volgende gesprek aan de coach worden gemaild. De gesprekken vinden in principe om de 2 weken plaats. Dit betekent dat een traject een looptijd heeft van ongeveer 3 maanden.

bottom of page