top of page

Voor werkgevers

Voor uw organisatie zijn vitale medewerkers van groot belang.

Vitale medewerkers zijn productiever, ze beschikken over een hoog energieniveau, hebben voldoende mentale veerkracht en doorzettingsvermogen.

Dit heeft o.a. een lager verzuim als resultaat. Maar het heeft ook effect op employability, bevlogenheid en op duurzame inzetbaarheid.

Juist in deze tijd, waarin medewerkers veelal thuis werken, is de aandacht van u als werkgever voor uw medewerkers van groot belang omdat er minder zicht is op het welzijn van uw medewerkers.

Sommige medewerkers zullen thuiswerken als heel plezierig ervaren en zien vooral veel voordelen.

Andere medewerkers kunnen zich juist geïsoleerd voelen of lukt het niet om privé en werktijd te scheiden.

Het is dan ook een teken van goed werkgeverschap om medewerkers die hulp kunnen gebruiken op het gebied van vitaliteit

een coachingstraject aan te bieden.

 

Als vitaliteitscoach richt ik mij op de vitaliteit van mijn cliënt.

Het gaat hierbij niet alleen om fysieke gezondheid en levensstijl maar ook om de mentale en emotionele aspecten.

Als vitaliteitscoach kan ik mijn cliënt helpen om zijn/haar algehele welzijn te verbeteren.

De cliënt krijgt meer energie en vindt balans in werk- en privésfeer.

 

De volgende aspecten krijgen aandacht in een coachingstraject:

lichamelijke vitaliteit, emotionele vitaliteit, sociale vitaliteit  en spirituele vitaliteit/zingeving.

Op basis van deze vier bronnen analyseer ik waar een eventuele energiedip ligt.

Van daaruit zoek ik samen met de cliënt naar oplossingsrichtingen en/of handvatten om gemotiveerd aan de slag te gaan met vitaliteit.

Vitaliteitscoaching kan zowel preventief als curatief ingezet worden.

bottom of page